Coral Sea Resort

Tour du lịch

icon

Chúng tôi luôn tổ chức các tour du lịch gần xa cho quý khách tham quan cảnh đẹp Phan Thiết.

Thời gian theo yêu cầu của quý khách - chuyến tham quan trong khoảng thoi gian 3:30 tiếng
Chuyến tham quan TP. Phan Thiết, Thời gian theo yêu cầu của quý khách - chuyến đi trong khoảng thời gian 3:30 tiếng
Chuyến tham quan núi TAKOU, Thời gian theo yêu cầu của quý khách - chuyến đi trong khoảng thời gian 3:30 tiếng